• wordswag_1618081303693
  • wordswag_1618081541623

                                                                                                    Online gudstjeneste:

                                                                                         Denne tjenesten tilbys av Pinsekirken Håpet.

     Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig. 

http://www.tono.no