Barnekirka

Barnekirka er barnas egen gudstjeneste med sang, undervisning, lek og moro.

Vi samles annenhver søndag kl.11-13 i Pinsekirken Håpet, parallelt med de voksnes gudstjeneste.

Her får du lære om Jesus gjennom lovsang, undervisning og aktiviteter, og du får bli kjent med andre barn på din egen alder.
Etter felles start med lovsang, deler vi oss inn i tre grupper:
– 3-5år (Barn under 3 år kan gjerne være med, men må ha med seg en voksen)
– 1.- 4. trinn
– 5.- 7. trinn

Vi starter innsjekk og mingling fra kl 11.00.
Velkommen til Barnekirka!

Mail adresse til barnekirka: barnekirka@haapet.eidsvoll.no