Diakoni

Det diakonale arbeidet i Pinsekirken Håpet bygger på det dobbelte kjærlighetsbudet – å elske vår Gud og å elske vår neste. Vi ønsker å bringe Guds kjærlighet og omsorg til mennesker iblant oss og rundt oss. For tiden har vi disse tjenestegruppene:

 

Besøkstjeneste

Besøkstjenesten driver oppsøkende arbeid blant de syke og de eldre i menigheten. Vi bringer håp, glede og forebygger ensomhet. Vi ønsker å hedre de eldre for det de gjør og for hva de har gjort for fellesskapet.

Kafé

Kaféen er et møtested etter gudstjenesten. Her kan du koble med nye og gamle kjente.

Vakter og miljøarbeidere på PitStop

Vaktene og miljøarbeiderne på PitStop er trygge voksne som er tilstede for ungdommene. De bidrar til å skape og opprettholde trygge rammer og et sunt og godt ungdomsmiljø. De voksne er tilstede for ungdommer som trenger noen å snakke med.