Gudstjenesten

Hver søndag samles vi til gudstjeneste. Dette er menighetens hovedsamling for alle generasjoner, hvor vi satser på lav terskel og høy trivsel. Her er liten og stor velkommen til oppbyggende forkynnelse, lovsang og fellesskap. Gudstjenesten er et møtepunkt med Gud og andre mennesker, og den er åpen for alle som har lyst til å komme.

Gudstjenesten begynner 11.00

Vi ønsker deg varmt velkommen til gudstjeneste!