Livsfase 25-50

STORMIDDAG

Stormiddag er en del av livsfasearbeidet for alderen 25-50.
Vi samles første onsdag i hver måned fra 17-19.00
De som ønsker å være med, deltar i en rullerende turnus, hvor to og to familier står for matlagingen.
Pris: per voksen kr50 og per skolebarn kr20.
Ønsker du mer info kontakt Ida Helen Rustad på mailadresse: ida.helen.rustad@haapet.eidsvoll.no

Har du spørsmål om livsfasen 25-50 kontakt Silje K Bye på facebook siden 25-50.