Livsfaser

Hver livsfase vil ha sine behov, muligheter og utfordringer. Vårt ønske er at vi gjennom livsfasearbeidet kan få ta vare på, utruste og følge opp mennesker gjennom alle perioder og sesonger. Målet er å gi mennesker en oppfølging gjennom hele livsreisen som fører til livslang helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus!