Livsfaser

LIVSFASER: Utfører kirkens kall og virke – Gjøre disipler!!

Drømmen med livsfasearbeidet er at vi som kirke får følge mennesker gjennom hele livet.

Vi har valgt å dele inn i 6 livsfaser.

Barn – Livsfaseleder Silje K. Bye – post@haapet.eidsvoll.no

Ungdom – Livsfaseleder Tonje A. Ruud – tonje@haapet.eidsvoll.no

Ung voksen

25-50 – Livsfaseleder  –  post@haapet.eidsvoll.no

50 +

Senior – Livsfaseleder Knut Lindberg – post@haapet.eidsvoll.no

Hver livsfase vil ha sine behov, muligheter og utfordringer. Vårt ønske er at vi gjennom livsfasearbeidet kan få ta vare på, utruste og følge opp mennesker gjennom alle perioder og sesonger. Målet er å gi mennesker en oppfølging gjennom hele livsreisen som fører til livslang helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus!