Misjon

Misjon handler om å gjøre Jesus kjent i andre land og å være Hans hender og føtter til velsignelse for andre mennesker. 

Japan

Menighetens største misjonsengasjement er i Japan ved Gunn Klaseie. Gunn har sin tjeneste i Kanazawa, en by omtrent 5 timers reise fra Tokyo. Der støtter hun arbeidet på Hope House som er et internasjonal kristent fellesskap startet av dansk pinsemisjon. Uka i Hope House er fylt opp med aktiviteter ut i fra en Åpen Kafe og aktivitetene er rettet mot ungdom som går på universitetet og de forskjellige fakultetene som ligger i nærheten. Stedet er tospråklig. Japansk og engelsk blir brukt og det gjør at de er i kontakt med ungdom fra mange land i tillegg til japansk ungdom. Til eksempel unge fra Kina og Indonesia.