Misjon

 

Misjon handler om å gjøre Jesus kjent i andre land og å være Hans hender og føtter til velsignelse for andre mennesker. 

Japan

Menighetens største misjonsengasjement er i Japan ved Gunn Klaseie. Gunn har sin tjeneste i Kanazawa, en by omtrent 5 timers reise fra Tokyo. Der støtter hun arbeidet på Hope House som er et internasjonal kristent fellesskap startet av dansk pinsemisjon. Uka i Hope House er fylt opp med aktiviteter ut i fra en Åpen Kafe og aktivitetene er rettet mot ungdom som går på universitetet og de forskjellige fakultetene som ligger i nærheten. Stedet er tospråklig. Japansk og engelsk blir brukt og det gjør at de er i kontakt med ungdom fra mange land i tillegg til japansk ungdom. Til eksempel unge fra Kina og Indonesia. Gunn skriver: «Det kommer stadig nye mennesker hit,- og mange trofaste hver uke – til våre samlinger. Vårt største bønneemne er at flere japanere skal få et forvandlende møte med Jesus, som sin frelser. Vi har mange utenlandske som kommer til vårt søndagsmøte, og det er en flott støtte, men vi ønsker virkelig å nå også nabolag, og alle japanske studenter som bor rett utenfor døra her. Alt er mulig for Gud!» Hun nevner videre at Japan er et land hvor ikke skarer blir frelst, men der er det stangfiske som gjelder.