Smågrupper

Pinsekirken Håpet er et stort fellesskap, men samles også i smågrupper. I smågruppene bygges det vennskap og tilhørighet til hverandre og kirken. Smågruppa er et treffpunkt hvor vi kan snakke om de små og store spørsmålene i livet. Sammen blir vi bedre kjent med Jesus og oppmuntrer hverandre til å leve det livet Han har kalt oss til.

Alle som har lyst er velkommen til å bli med i en smågruppe, enten man har tilknytning til menigheten eller ikke. Smågruppene består vanligvis av 6 til 12 personer som samles i private hjem. Noen samles hver uke og andre samles annenhver uke.

Ønsker du mer informasjon eller å være med i en smågruppe, ta kontakt med:

Lynn Klaseie, lynnalis@online.no, 922 31 617

Morten Klaseie, morsak@online.no, 920 28 884