Tentro

Tentro bygger på den kristne lære og har denne som rammeverk, i likhet med andre kristne menigheter og kirkers undervisning. Allikevel er tentro et annerledes opplegg når det gjelder former og læringsmetoder. Opplegget tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet undervisning.

Å velge tentro som din konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse til Pinsekirken Håpet og det er ingen krav om å være døpt for å bli med. Opplegget har en tydelig kristen profil, men du er hjertelig velkommen selv om du ikke er kristen eller tilhører en kristen sammenheng selv.

Tentro følger skoleåret og starter på høsten, med samlinger annenhver fredag. I løpet av året arrangerer vi også to turer. Tentro avsluttes med en høytidsgudstjeneste på våren.

For påmelding og mer informasjon om tentro kontakt:

Ida.helen.rustad@haapet.eidsvoll.no (administrasjonsmedarbeider)