Tentro

Tentro bygger på den kristne lære og har denne som rammeverk, i likhet med andre kristne menigheter og kirkers undervisning. Allikevel er tentro et annerledes opplegg når det gjelder former og læringsmetoder. Opplegget tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer, som du kanskje frykter når du hører ordet undervisning.

Å velge tentro som din konfirmasjonsundervisning innebærer ingen forpliktelse til Pinsekirken Håpet og det er ingen krav om å være døpt for å bli med. Opplegget har en tydelig kristen profil, men du er hjertelig velkommen selv om du ikke er kristen eller tilhører en kristen sammenheng selv.

Tentro følger skoleåret og starter på høsten, med samlinger annenhver fredag. I løpet av året arrangerer vi også to turer. Tentro avsluttes med en høytidsgudstjeneste på våren.

Velkommen til Tentro 2019/20!

Vi gleder oss masse til å bli bedre kjent med dere. Vi har stor tro på at dette kommer til å bli et uforglemmelig år der dere skal få bygge nye relasjoner, bli bedre kjent med dere selv, og der vi skal gå inn på viktige temaer som handler om livet og Jesus. Sammen skal vi både få oppdage og oppleve mye bra.

Det er ikke alle datoene som er på plass, men her er noen. Resten får foreldrene deres på mail etterhvert.

  • Infomøte fredag 6.september kl 18.30-19.00 for konfirmanten og foreldre/foresatte.
  • Oppstart fredag 13.september kl 1700-1900 i peisestua på Håpet.
  • Tentrosamling annenhver fredag kl 1700-1900. (Utgår i alle ferier).
  • Pitstop hver fredag kl 1900 (Ungdomssamling. Dette er frivillig, men en veldig fin måte å bruke fredagen på).
  • Hyttetur: Dato kommer senere
  • Påskeleir: 4 – 8. april
  • Ufestivalen: 25-28. juni (frivillig)
  • Tentroavslutning: Lørdag 6.Juni kl 1100
  • I tillegg: Noen ekstra samlinger i ukedagene + obligatorisk oppmøte på to gudstjenester og to Pitstop. Dato ikke satt.

Om det skulle være noe, kontakt gjerne

Mathias Christoffer Jensen på 924 32 550, mathias@haapet.eidsvoll.no

Tonje Alexandra Ruud på 915 61 922, tonje@haapet.eidsvoll.no (i permisjon ut september)

Med vennlig hilsen årets tentroledere

Tonje Alexandra Ruud, Elisabeth Molstad, Per-Stian Bye og Mathias Christoffer Jensen